Birimlerimiz

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

         Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı

    Özel Şanmed Hastanesi  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, tüm poliklinik, 0-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin tetkik, tedavi ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek üzere organize olmuştur.


       Doğumdan başlayarak tüm çocukluk dönemi hastalıkları alanında deneyimli doktorlarımız, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından muayene, tetkik ve tedavi edilmektedir.

ÇOCUKLARDA SOĞUK ALGINLIĞI

Çocuğunuzun sık sık üşütmesinden bıkmış olabilirsiniz ama üzülmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz.Şanmed Hastanesi Çocuk Uzmanlarımız sizin yanınızda.Eğer çocuğunuzun;

• kulağı ağrıyorsa,
• ateşi 40 derece veya daha fazla olmuşsa,
• boğazı ağrıyorsa,
• alışılmadık derecede uykulu bir hali varsa,
• alışılmadık huysuzluklar yapıyorsa,
• cildinde döküntüler varsa,
• nefes alıp vermesi hızlanmışsa veya almakta güçlük çekiyorsa,
• öksürmesi devam ediyorsa

Mutlaka doktorunuzu arayın.

İDRAR YOLLARI ENFENSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu çocukluk yaş grubunun en sık görülen enfeksiyonlarından biridir. Çocuklarda kronik böbrek yetmezliği yapan nedenlerin en az 1/3’inden sorumlu olduğu için yakın takibi gerekir. Özellikle 5 yaştan küçük çocuklarda görülen idrar yolu enfeksiyonu önemlidir. Çocuk, yaşı ne kadar küçükse o kadar fazla risk taşır. Erken teşhis ve tedavisi yapılmayan ve iyi takip edilmeyen idrar yolu enfeksiyonlu çocuklarda gelecekte hipertansiyon gelişmesinin yanı sıra, gebelik sırasında da sorunlar ortaya çıkabilir, böbrek yetmezliği gelişebilir. İdrar yolu enfeksiyonunun ilk atağının en fazla görülme sıklığı hayatın ilk yıllarıdır. Bebeklik döneminin ilk 3-6 ayı dışında, her yaşta kızlarda daha fazladır. Tekrarlama oranı da kızlarda fazla olup ilk 5 yılda %50’dir. Reflü, yani böbreklere doğru idrar kaçağı her iki cinste aynı olup, idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerin %30-40’ında vardır.

YENİ DOĞAN BEBEK

Bebeğin ilk günlerdeki bakımında nelere dikkat edilmelidir?

Doğumdan sonraki günlerde, normal zamanında doğmuş sağlıklı bebekler çevre ısısı değişikliklerinden çok çabuk etkilenirler. Erken doğan ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerde bu etkilenme çok daha belirgindir. Bu nedenle bebeğin bulunduğu odanın sıcaklığı 22 derece civarında ve temiz havalı olmalıdır. Düşük doğum tartılı bebeklerde oda ısısı 24 dereceden düşük olmamalıdır. Prematüre bebeklerde oda ısısı 26 derece olmalıdır. Açık kapı ve pencerelerle hava akımı olmasına izin verilmemelidir. Bebek sobaya yakın yatırılmamalıdır. Çocuğun giyimi ve örtülmesi oda sıcaklığına göre düzenlenir. Bebeğin yüzü kızarmışsa, çok ısınmıştır; soluk veya morumsu olması ise üşüdüğünü gösterir. El ve ayaklarının soğukluğunun vücut sıcaklığını değerlendirmede güvenilir olmadığı unutulmamalıdır.

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRILARI

Bebeklerde ve çocuklarda görülen karın ağrısının pekçok nedeni vardır. Bazı bebekler­de görülen karın ağrısının nedeni kolik ya da basit bir gaz sancısı olabilir. Çocukla karın ağrısı ya da karında hissettiği rahatsızlık bağırsaklarda yaşanan bir sorundan kaynaklanabilir. Aşırı yemek yeme, gerilim, gastroenterit ve karın migreni gibi neden­ler de karın ağrısına neden olabilir. Bazı çocuklar özellikle de birtakım gıda maddele­rini yedikten sonra karın ağrısı çeker. Bu gıda maddelerini belirleyerek, çocuğunuzun beslenme planından çıkarmanız gerekebilir. Bu şekilde, olası bir gıda alerjisivakasını da önlemiş olursunuz.

Stresli dönemlerde ve ergenlik çağında yaşanan karın ağrıları da vardır. Bazı küçük çocuklarda karın ağrısı mide ağrısı şeklinde ortaya çıkar. Çocu­ğunuz stres altında ise ya da baş ağrısına neden olan sorunları yaşıyorsa, yaşadığı so­runlar baş ağrısı yerine karın ağrısı şeklinde de ortaya çıkabilir.

Kronik karın ağrısı olan çocuklar mutlaka doktor kontrolünden geçmelidir. Kronik karın ağrısıyla birlikte kusma, ateş ve vücudu iki büklüm hale getirecek ka­dar şiddetli bir ağrı yaşanıyorsa, mutlaka doktora gidilmelidir. Sebebi açıklanama­yan akut ağrılar hakkında doktor tavsiyesi almanız gerekmektedir.

ÇOCUKLARDA İSHAL

 

Çocuklarda ishal (diyare), en sık görülen bulaşıcı hastalıkların başında gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ishali, 24 saatte üçten fazla sulu dışkılama veya sadece anne sütü ile beslenen bebeklerde her zamankinden daha sık ve sulu dışkılama olarak tanımlamaktadır. İshal hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde sorun olmaya devam etmektedir. Her yıl dünyada yaklaşık 1 milyar ishal vakası görülmekte ve 2.2 milyon çocuk ishal ve oluşturduğu sıvı kaybı nedeni ile ölmektedir.

İshal çocuklarda sadece ölüm nedeni olmamakta, aynı zamanda beslenme bozukluğu ve büyümenin etkilenmesine sebep olmaktadır.

İSHAL NEDENLERİ VE BULAŞMA YOLLARI

İshaller en sık bakteri, virüs ve parazit gibi mikroorganizmalar ile oluşur. İshalli bir kişinin dışkısı ile dışarı atılan mikroorganizmalar, bulaşmış su, gıda ve eşyalarla direkt temas sonucu sağlıklı çocuk ve erişkinlere ağız yolu ile geçerek hastalığa neden olur.Bazen sağlıklı kişilerde dışkıları ile dışarı mikrop saçabilir.Mikroorganizmalar büyükbaş ve kümes hayvanlarınıda hastalık yapabilir ve bu hayvanların çiğ ve iyi pişmemiş et,süt ve yumurtalarının yenmesi ile insanlara bulaşarak hastalık yapabilir.

İSHALLERDE RİSK FAKTÖRLERİ

1.Yaş: Çocuklarda 6-11 ay arası, ishalin en sık görüldüğü dönemdir.Küçük bebeklerde hastalık daha ağır seyirli ve ölümcül olabilir.

2.Mevsim: Bakteriyel ishaller yaz aylarında daha çok görülürken rotavirüs’e bağlı ishaller kış aylarında sıktır.

3.Anne Sütü: Anne sütü ile beslenme bebekleri ishalden korur. Brezilya’da yapılan bir çalışmada anne sütü almayan bebeklerde, alanlara göre ishal riski 14.2 kat, ishalden ölme riski ise 3.6 kat yüksek bulunmuştur.

4. Biberon ve emzik kullanımı mikroplara bulaş yolu ile ishale zemin hazırlıyabilmektedir.

5.Kreşlerde, bebek bakım merkezlerinde ishal yayılma oranı yüksektir.

6.Gelişmekte olan ülkelerde kalabalık yaşam koşulları, yetersiz kanalizasyon, temiz içme suyu olmaması, temiz gıda denetlemeliğinin yetersizliği.

7.Pişmiş yiyeceklerin oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmesi.

8.El yıkama alışkanlığının azlığı.

9.Çiğ sebze ve meyvelerin temiz suyla yıkanmaması.

10.Çocuklarda beslenme bozukluğu ve bağışıklık sistemi yetersizliğinin olması ishal riskini artırır.