Ertuğrul gazi mah. Yunus Emre Cd.

Tüm iş süreçlerinde, dürüstlük ve güvenilirlik öncelikli değerimizdir. Şanmed  Hastaneleri; ortaklarına, çalışanlarına, hastalarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye, topluma ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Temel Değerlerimiz

Tüm çalışanlarıyla birlikte, hizmet mükemmelliği ve sosyal sorumluluk projeleriyle  fark yaratan, bilimsel ve akademik uygulamaları ile öncü, herkes için sağlık ilkesini sağlığın her alanında hayata geçiren, uluslar arası bir marka olmayı amaçlamaktadır.

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük ilkesini benimsemekteyiz. Çalışanlarımızla ve hastalarımızla ilişkilerimizde öncelikli olarak doğruluk ve dürüstlük ilkesi ile hareket ederiz.

Çalışanlarımız ve hastalarımız için değer yaratarak, beklentilerini maksimum seviyede karşılamak en hassas olduğumuz önceliklerimizdendir.

Tüm iş süreçlerimizi yasal düzenlemeler çerçevesinde yürüterek, gerek sunulan hizmet kalitesi ile  gerek ise iç işleyiş / süreç kalitemiz ile sürdürülebilir değer yaratmak ve her daim çalışanlarımız ve hastalarımızın güvenini kazanmak ana hedefimizdir.

Tam zamanlı olarak çalışanlar, kurum iş sözleşmesi devam ederken başka işte çalışamaz, kendi nam ve hesabına bir iş yapamaz.

 

Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde Çalışma İlkeri’ne uygun hareket eder,

Görev ve sorumluluk bilincindedir, görev ve sorumluluklarını aksatmaz,

Göreve özel prosedür ve talimatlarını bilir ve bunlara uygun hareket eder,

Baskı, hakaret, tehdit teşkil eden ya da keyfi davranış ve uygulamalarda bulunmaz,

Görevinin gerektirdiği güvene layık bir şekilde davranır, bu çerçevede işlerin yürütülmesinde gerekli dikkat ve özeni gösterir,

Kuruma ait her türlü kaynağın kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kurum kaynaklarını, iş gücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranır,

İş ve özel yaşam arasındaki tüm çıkar çatışmalarından uzak durur,

Güvenli bir işyeri yaratmaya ve çevreyi korumaya çalışır,

Kurum adına yapılan işlerde kişilerin / çalışma arkadaşlarının haklarına, hasta ve hasta yakınlarının haklarına, itibarına ve mahremiyetine saygı gösterir,

Kuruma, çalışma ortamına ve çalışma arkadaşlarına ve hastalara özel ve gizli bilgileri uygunsuz şekilde ifşa etmez,

Hastaya, çalışma arkadaşına veya üçüncü taraflara herhangi bir uygunsuz ödeme, hediye veya bahşiş teklif etmez ve bunları kabul etmez,

Uygundur onayı almadan veya yasal inceleme yapılmadan herhangi bir sözleşme yükümlülüğü altına girmez,

Çalışma ortamında kurumsal imaja zarar verecek bir duruş sergilemez,

Ast-üst, eş değer, hasta ve hasta yakını veya iş ortakları ile olan iletişimlerde nezaket ve saygı kurallarına uygun davranış sergiler,

Kurum mesai giriş-çıkış saatleri, öğle yemeği ve dinlenme saatlerine uygun hareket eder,

Kurum kılık kıyafet talimatına uygun hareket eder,