Ertuğrul gazi mah. Yunus Emre Cd.
info@sanmedhastanesi.com

 

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.  ,

 

Kalbin ana görevi vücuda kan pompalamaktır.  Eğer kalp çeşitli nedenlerden dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu kanı yeteri kadar pompalayamazsa kalp yetmezliği oluşur. Kardiyoloji kalp yetmezliği başta olmak üzere;

    Hipertansiyon
    İskemik kalp hastalıkları
    Aterosklerotik koroner arter hastalığı
    Akut koroner sendromu
    Anjina pektoris
    Trisküspit stenozu
    Aort yetmezliği
    Aort darlığı
    Mitral kapak yetmezliği
    Mitral kapak darlığı
    Miyokart infarktüsü
    Endokart hastalıkları
    Pulmoner yetmezlik
    Pulmoner stenoz
    Kardiyomiyopati
    Akut miyokardit
    Perikardiyal efüzyon
    Perikard tamponadı
    Kardiyak tümörler
    Primer tümörler
    Periferik arter hastalıkları
    Kardiyak arrest
    Wolf Parkinson White Sendromu
    Kardiyak aritmiler
    Atriyal miksoma

Gibi kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ile ilgilenir.