Ertuğrul gazi mah. Yunus Emre Cd.

Özel Şanmed Hastanesi Göz hastalıkları kliniğinde her hastaya rutin göz muayenesi hizmeti verilmekte, kontak lens ve gözlük uygulamaları yapılmaktadır.

Departmanda çocuk ve yetişkin hastalara tedavi hizmeti verilmektedir. Bu konuların başlıca tetkik ünitelerinde yapılan testleri ultrasonografi, bilgisayarlı görme alanı testleri, göz anjioları ve elektrofizyolojik testlerdir. Özel servisler arasında prematüre bebeklerin retina kontrolü yer almaktadır.