Ertuğrul gazi mah. Yunus Emre Cd.

Özel Şanmed  Hastanesi Nöroloji Bölümleri’nde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmaktadır.

Baş ağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, Parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanı mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipliner ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarf etmektedirler.